Berghs hemsida

Ansvar: UX, UI, Visuellt Kund: Berghs school of communication

Uppdrag: Ge förslag på ny hemsida till Berghs. Ny struktur, visuellt maner, innehåll, rubbet.

Läs mer

Valfrågan

Ansvar: UX, UI, Koncept, Visuellt, Research Kund: Egenintresse

Uppdrag: Hur kan vi öka valdeltagandet i Sverige?

Läs mer